Informace o nás

 

MUDr. Miroslava Kloudová

Dokončené vzdělání:  1994 středoškolské vzdělání ukončené maturitou

                                   2001  vysokoškolské vzdělání Lékařskí fakulta

                                            University Karlovy Hradec Králové, fakulta

                                            všeobecného lékařství

                                   2003  arestace v oboru vnitřní lékařství

                                   2006  specializovaná způsobilost pro obor

                                            všeobecného lékařství

                                   2006  specializovaná způsobilost pro obor vnitřní

                                            lékařství          

                                   2007  atestace z oboru gastroenterologie a získání

                                            specializované způsobilosti v oboru

                                            gastroenterologie

                                   2007  funkční licence k výkonu odborných

                                            diagnostických a léčebných metod ve

                                            zdravotnických zařízeních na území ČR

                                            pro obor F001-esofagogastroenterologie

                                            a obor F 002- kolonoskopie a endoskopická

                                             polypektomie

                                  2010  funkční licence F005 – další specializované

                                           terapeutické endoskopické metody, F 008

                                           abdominální ultrasonografie

                                  2012  diplom celoživotního vzdělávání lékařů

                                  2015  obnova diplomu celoživotního vzdělávání lékařů

                             12/2015   získána primářská licence v oboru

                                             gastroenterologie

                               4/2016  certifikát k léčbě tapingem (léčba otoků,

                                            svalových a kloubních bolestí)

 

 

Pracovní zkušenosti:     3-5/2001     interní oddělení nemocnice Chrudim

                          5/2001  -  dosud     II. Interní klinika Fakultní

                                                       nemocnice Hradec Králové, pozice:

                                                       sekundární lékař, lékař specialista

                                                       v oboru gastroenterologie

                                    2008-2013    soukromá gastroenterologická

                                                       ambulance MUDr. Milana Širokého

                                                       gastroenterologie s.r.o., Mánesova 646,

                                                       HK

                                            2013    ordinace praktického lékaře

                                                       MUDr. Marie Půžová, Mánesova 646,

                                                       HK

                              2/2014- dosud    ordinace praktického lékaře

                                                       MUDr.Miroslava Kloudová, Mžany, 

                                                       Stračov, Dohalice

                                                     

Iva Lučická sestřička

Dokončené vzdělání   2001  Střední zdravotnická škola Kolín -

                                              obor - všeobecná sestra

                               od 2005   dosažení osvědčení k výkonu

                                               zdravotnického povolání bez odborného 

                                              dohledu, vydáno ministerstvem zdravotnictví

                                              ČR

Zaměstnání        2001 - 2002 . Státní léčebné lázně Jánské Lázně

                           2002 - 2014 - Domácí péče Hany Pekárkové HK

                                              - specializace hojení chronických ran

                            2014 - dosud - ordinace praktického lékaře

                                                    Mudr.Miroslava Kloudová

Certifikovaný lektor -  cvičení na fitballech a overballech