Doporučení na vyšetření a pracovní neschopnost

 

 

Prosím abyste vzali na zřetel, že vystavování dokladu o dočasné pracovní

neschopnosti (neschopenky) a psaní některých léků je podřízeno

zákonu o zdravotní péči.

Nejprve ale k vysvětlení pojmu "ošetřující lékař". Je to ten lékař, který

vás léčí pro nějakou konkrétní nemoc, konkrétní diagnozu. Pokud jste

dispenzarizovaní například na plicní ambulanci s astmatem,

je váš ošetřující lékař pro tuto diagnozu plicní lékař, pokud máte cukrovku

a navštěvujete diabetologickou ambulanci, je vaším ošetřujícím lékařem

pro léčbu cukrovky diabetolog, s epilepsií neurolog, s kolenem ortoped..

 Povinností "ošetřujícího lékaře" je vás nejen zvát na kontroly, ale současně

vás vybavit RECEPTY NA CELOU DOBU DO DALŠÍ KONTROLY (pokud je

kontrola za rok, tedy na rok), pokud vám doporučí laboratoř, EKG, RTG,

rehabilitaci... je POVINEN VÁM NA TYTO VÝKONY VYDAT ŽÁDANKY,

a pokud uzná, že jste s diagnozou pro kterou jste jej vyhledali

práce neschopní, JE POVINEN VÁM VYDAT DOKLAD  O DOČASNÉ

PRACOVNÍ NECHOPNOSTI a vést veškerou agendu s tím spojenou!!!

Je zcela nepřijatelná a nezákonná praxe, kdy vám specialista doporučí

PN a odešle vás například s poraněným kolenem o berlích ke mně se slovy

"neschopenku vám musí vypsat obvoďák, to já nemůžu". Pokud vás

specialista uzná práce neschopným, ale uzná, že kontrola a ukončení

DPN je  v mé kompetenci, vystaví vám doklad o DPN a vydá vám zprávu,

ve které musí být uvedeno že vám byla PN vystavena a datum kontroly

u mne. Bohužel si někteří specialisté udělali z praktických lékařů

sekretářky a vás, pacienty, vědomě uvádějí v omyl, že to "musíme"

dělat my, praktici.

 

 

POkud se setkáte s odmítavým přístupem specialisty

v jakémkoliv oboru (odmítne vydat doporučení,

neschopnost či předpis medikace do příští kontroly v jeho

ambulnci) odkažte ho prosím přímo na mé internetové

stránky, kde si může otřepat legislativu nebo mu předejte

telefonní kontakt přímo na mě, ráda to s ním proberu osobně.