první pomoc,KPR

 

Základní resuscitace

 

1.volej 155 (udej polohu)

 

2. zkontroluj dutinu ústní

    uvolni dýchací cesty,

   do 10s poznat zástavu dechu

 

3. palpace magistrálních cév

    a.carotis, a. femoralis-není pulz

 

4. KPR

* masáž 100-120/min na střed

   hrudníku, do hlubky 5-6cm

* střídání záchranářů po 2min

* poměr masáž: vdechy 30:2

* děti: 5vdechů, masáž:dechy 15:2

* je-li AED napoj ho a použij