Domácí péče

Naší ordinaci pomáhá zajišťovat péči o pacienty, kteří potřebují pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácím prostředí.

Jde především o převazy a zajištění hospicové péče v domácí prostředí. Dále může zprostředkovat zapůjčení pomůcek pro pacienty s náhle vzniklou poruchou mobility (chodítka, vozíky...)

 

Naše ordinace spolupracuje výhradně s domácí zdravotní péčí MAVEA 

zastoupení paní Mgr. Martinou Vedlichovou

 

Kontaktní údaje:

https://www.domacipece-mavea.cz

Mobilní telefon: 603 309 016

E-mail: info@domacipece-mavea.cz

MAVEA s. r. o., IČO: 288 297 01, IČZ: 619 670 00

 

Adresa společnosti Mavea:

Veverkova 1343/1 (budova "Bavlna", 5. patro)

Hradec Králové

500 02

 

Pro dopravu do kanceláře společnosti je možné využít linku MHD č. 14,

zastávka Bavlna. Ke vstupu do kanceláře lze využít plně

bezbariérový přístup přes sousední budovu polikliniky.