Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST PACIENTA                            200 Kč

 

PROHLÍDKA ZAMĚSTNANCE :

 VSTUPNÍ / PERIODICKÁ / VÝSTUPNÍ / MIMOŘÁDNÁ / NÁSLEDNÁ              

 500 Kč

 

HYGIENICKÝ PRŮKAZ - PRŮKAZ PRÁCE V POTRAVINÁŘSTVÍ 

DOBA 1 ROK 100 Kč

DOBA NEURČITÁ   350 Kč

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

ZÁKLADNÍ / ROZŠÍŘENÍ / MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA/ ŘIDIČI nad 50let

500 Kč

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI, Důchodci

 200 Kč

 

ZBROJNÍ PAS - ZDR. ZPŮSOBILOST K DRŽENÍ ZBRANĚ                           

500 Kč

SVÁŘEČSKÝ PRŮKAZ  - POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI   

200 Kč

 

APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZE VEŘEJNÉHO ZD.POJIŠTĚNÍ  

150Kč

ÚRAZY PRACOVNÍ / bodové hodnocení odškodňování úrazů /                       

 350 Kč

ÚRAZY - NEPRACOVNÍ / vyplnění zprávy pro komerční pojišťovny /             

  250 Kč

 

NEJRŮZNĚJŠÍ POTVRZENÍ A VYŠETŘENÍ NAPŘÍKLAD:

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI STUDIA NA VŠ                         

50 Kč

POTVRZENÍ O DOČASNÉ NESCHOPNOSTI STUDIA - OMLUVENKA               

50 Kč

PROVEDENÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY MIMO DVOULETÝ INTERVAL HRAZENÝ ZD.POJIŠŤOVNOU (na žádost pacienta) 

500 Kč

NATOČENÍ EKG NA ŽÁDOST PACIENTA

250 Kč

ŽÁDOST DO DOMOVA DUCHODCU

100 Kč

VYPLNĚNÍ POUKAZU NA LÁZNĚ ČI REHABILITAČNÍ ÚSTAV

50 Kč


 

ZDARMA :

POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ÚČASTI VEDOUCÍHO  NA LETNÍM TÁBOŘE                     

POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ADOPCE NEBO PĚSTOUNSKÉ PÉČE    


 

DALŠÍ VYŠETŘENÍ ČI POTVRZENÍ NA PŘÁNÍ PACIENTA DOHODOU MOŽNÉ