Před odběrem krev

 

Vážená paní, vážený pane,
Váš ošetřující lékař Vám doporučil biochemické/hematologické vyšetření vyžadující

odběr žilní krve, jehož cílem je posouzení obsahu některých látek či buněk ve

Vaší krvi. Abychom mohli vyšetření kvalitně provést, je nutná Vaše spolupráce.

 

Řiďte se prosím těmito pokyny:
Pokud je to možné, dostavte se k odběru ráno (odběry probíhají mezi 7-8:30).

Toto je doporučeno z důvodu kolísání některých hodnot v průběhu dne.
Před odběrem prosím dodržujte 10ti až 12ti hodinové lačnění. Během

odpoledne a večera se vyhněte  příliš tučným jídlům. Příjem tekutin neomezujte,

ale nepijte příliš slazené či tučné nápoje. Ráno před odběrem vypijte asi 300 ml

neslazeného černého čaje či vody – zvýšíte tak náplň žil a odběr bude snazší.
Nevhodná je také vyšší fyzická zátěž před odběrem např. noční směna,

dlouhé cestování (kolo, dlouhé stání v MHD apod.).
Odběr je prováděn standardně v poloze vsedě. Na Vaši žádost je také možné provést odběr vleže.0