Před odběrem moči

 

Vážená paní, vážený pane,
Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření močového sedimentu a chemické

analýzy moči, jejichž cílem je posoudit vylučování některých částic a látek

ledvinami. Abychom mohli vyšetření kvalitně provést, je nutná Vaše spolupráce.

 

Řiďte se prosím těmito pokyny:
K vyšetření je nejvhodnější vzorek první ranní moči a to ze středního proudu,

tj. první část moče necháte volně odtéct do záchodu a teprve potom zachytáváte

moč do nádoby, poslední část opět vymočit do záchodu.
Před odběrem prosím proveďte hygienickou očistu ústí močové trubice.

U žen není doporučeno vyšetření v době menstruace.
K přepravě moči můžete použít jakoukoli uzavíratelnou dobře vymytou

a vypláchnutou nádobu.
Pozůstatky předešlého obsahu či použitých mycích prostředků zkreslují

výsledky vyšetření!

V ordinaci také můžete předem požádat o odběrovou zkumavku.